...............................................                                                                  ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                          Sklep Internetowy www.tuszelodz.pl

                                                                                                                                  F.U. Tempus A. Złotowski

                                                                                                                                                 ul. Kolumny 6/36.

                                                                                                                                                 93-342 Łódź..

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ........................ zawartej dnia ............................. dotyczącej zakupu towaru/usługi ............................................

                     .............................................

                       czytelny podpis konsumenta